Vyberte zemi
20.09–19.11.2020

Petra

V průběhu tohoto celodenního výletu navštívíte nejatraktivnější místo Středního východu. Během své prohlídky uvidíte hlavní atrakce oblasti (Pokladnici, amfi teátr, královské hrobky, kolonádu, Velký chrám, muzeum). Poté cesta do Akaby, kde je pro Vás připraven oběd a krátká prohlídka města.